zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Alianse strategiczne
Badania i publikacje


Podstawowym motywem uczenia się organizacji nie są jej programy, budżety ani schematy organizacyjne, lecz my sami. Dlatego nawet osiąganie pożądanych wyników nie jest jeszcze oznaką uczenia się. Jeśli wzbogacimy się, wygrywając na loterii, osiągniemy wprawdzie coś nadzwyczajnego, lecz nie zwiększymy swej zdolności dalszego wygrywania (R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w] Piąta dyscyplina materiały dla praktyka pod red. P. M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith 2008 s. 66)

Czego można oczekiwać w 2012 w zakresie wzrostu poziomu istotności w problematyce zarządzania strategicznego?
Propozycje NPI:

Internet przedmiotów IoT (Internet of Things) rozwijający się dynamicznie obejmuje cały, szeroki zakres przemysłu, w którym dominującą rolę pełni Internet. W tym miejscu pojawiają się następujące obszary potencjalnego rozwoju: inteligentna praca (smart working), inteligentne zarządzanie produktem (smart product management), inteligentne zużycie energii (smart energy), inteligentne budynki (smart building), inteligentna opieka zdrowotna (smart care), inteligentne społeczeństwo (smart society), inteligentny dom (smart home), inteligentny transport (smart mobility), inteligentne zakupy (smart retail), zarządzanie dużymi bazami danych (big data). Komisja Europejska odniosła się do sprawy Internetu przedmiotów, zwracając uwagę na duże możliwości instytucji w zakresie wykorzystania IoT m.in. w organizacji transportu publicznego, wywożenia śmieci, obliczania poziomu zanieczyszczenia, zarządzania ruchem przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla użytkowników (M. Badia i Cutchet, 2010) (Komisja Europejska, 23.03.2015).

Źródło: [wtvoxcom]Научный интернет-портал (NPI) систематически ведет творческую работу, направленную на увеличение запаса знаний в области стратегического управления. Деятельность охватывает следующие виды активности:
 • Основные исследования
  Теоретические и экспериментальные работы, выполняемые NPI, главным образом, для приобретения или расширения знаний на тему причин явлений и фактов, проводятся с целью достижения прогресса в области знаний. Дополнительно ведутся основные исследования, направленные на создание в их последствии обширной базы знаний, которая сможет стать фундаментом для решения уже опознанных или ожидаемых в будущем проблем. Доступ к базе знаний является электронным.
 • Прикладные исследования
  Исследовательские работы, направленные на получение новых знаний, имеющих конкретное практическое применение. Они заключаются в поиске возможного практического применения результатов основных исследований или в поиске новых решений, позволяющих достичь заранее предполагаемых практических целей. Результатами прикладных исследований являются модели процессов и методов.
 • Работы в области развития и прочие публикации
  Работы, заключающиеся в использовании уже имеющихся знаний. Дополнением являются материалы, предоставленные избранными авторами.
 • Научно-учебная информация
  Объем знаний на тему семинаров, избранных курсов и программ обучения, проводимых в научных учреждениях либо в учебных фирмах.
  Цель и миссия
  Управление знаниями это понятие, обозначающее систематические и дисциплинированные действия, которые организация может предпринять для получения максимальной ценности от имеющихся у нее знаний. Целью, определенной редакционной коллегией www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl), является популяризация специализированных знаний из области стратегического управления в среде бизнеса и академической среде. В состав редакционной коллегии входят аспиранты. Основатель Bartosz BOĆKO Научного интернет-портала www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl) с 1999 года занимается формированием стратегии и продажей в стране и за рубежом в международной фирме сектора FMCG (Toorank Polska S.A.). Раньше он приобретал опыт в химической отрасли, где занимался стратегией продукта и маркетингом. Является автором или соавтором нескольких десятков патентных заявок, автором более десятка рецензированных статей из области стратегического управления, а также рецензентом книги G. Hamel, B. Breen, „The Future of Management”, издание Harvard Business School Press.© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl