zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Alianse strategiczne
Badania i publikacje


Podstawowym motywem uczenia się organizacji nie są jej programy, budżety ani schematy organizacyjne, lecz my sami. Dlatego nawet osiąganie pożądanych wyników nie jest jeszcze oznaką uczenia się. Jeśli wzbogacimy się, wygrywając na loterii, osiągniemy wprawdzie coś nadzwyczajnego, lecz nie zwiększymy swej zdolności dalszego wygrywania (R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w] Piąta dyscyplina materiały dla praktyka pod red. P. M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith 2008 s. 66)

Czego można oczekiwać w 2012 w zakresie wzrostu poziomu istotności w problematyce zarządzania strategicznego?
Propozycje NPI:

Internet przedmiotów IoT (Internet of Things) rozwijający się dynamicznie obejmuje cały, szeroki zakres przemysłu, w którym dominującą rolę pełni Internet. W tym miejscu pojawiają się następujące obszary potencjalnego rozwoju: inteligentna praca (smart working), inteligentne zarządzanie produktem (smart product management), inteligentne zużycie energii (smart energy), inteligentne budynki (smart building), inteligentna opieka zdrowotna (smart care), inteligentne społeczeństwo (smart society), inteligentny dom (smart home), inteligentny transport (smart mobility), inteligentne zakupy (smart retail), zarządzanie dużymi bazami danych (big data). Komisja Europejska odniosła się do sprawy Internetu przedmiotów, zwracając uwagę na duże możliwości instytucji w zakresie wykorzystania IoT m.in. w organizacji transportu publicznego, wywożenia śmieci, obliczania poziomu zanieczyszczenia, zarządzania ruchem przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla użytkowników (M. Badia i Cutchet, 2010) (Komisja Europejska, 23.03.2015).

Źródło: [wtvoxcom]Het Wetenschappelijk Internet Portaal (NPI) beheert systematisch de creatieve werken om de werkvoorraad aan kennis, op het gebied van strategisch beheer te vergroten. De werkzaamheden omvatten de volgende activiteiten:
 • Basis onderzoek
  Het theoretische en experimentele werk ondernomen door NPI met vooral als doel, het verkrijgen en verbreden van kennis over oorzaaken van verschijnselen en feiten zijn gevoerd met het oog op kennisvoortgang. Buitendien worden er basis onderzoeken verricht met als doelstelling dat de resultaten hiervan mogelijk in de toekomst de basis kunnen zijn voor herkenbare en toekomstige problemen. De kennisbasis is electronisch toegankelijk.
 • Toegepast onderzoek
 • Het onderzoekswerk richt zich vooral op het verkrijgen van nieuwe kennis welke concrete toepassing heeft in de praktijk: wat ondermeer inhoudt het zoeken naar practische toepassingen voor de resultaten van de basisonderzoeken, of te wel het zoeken naar nieuwe toepassingen welke voldoen aan de eerder opgelegde practische doelen. De onderzoeksresultaten zijn modellen van processen en methoden.
 • Ontwikkelingswerk alsmede andere publicaties
  Het werk houdt onder meer in het toepassen van bestaande kennis. De aanvullingen van bepaalde stukken zijn aangeleverd door gekozen auteurs.
 • Wetenschappelijke informatie – scholing
  Het kennisgebied van de gevoerde seminaria, gekozen cursussen en scholing bij wetenschappelijke centra, hetzij bij scholingsbedrijven.
  Doel en missie
  Omgaan met kennis is het begrip betekende een systematische en gedisciplineerd gedrag, welke een organisatie kan ondernemen met als doel: verkrijgen van de aller hoogste waarde uit de kennis welke deze bezit. Het vooropgestelde doel van het redactionele team van www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl) is het propageren van specialistische kennis op het gebied van strategisch begeer in het academische- en businessmilieu. Het redactionele team bestaat uit doctoranten. De oprichter Bartosz BOĆKO van het Wetenschapelijk Kennis Portaal www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl) houdt zich sinds 1999 bezig met strategiebouw en nationale en internationale verkoop voor de firma van de FMCG branche (Toorank Polska S.A.). Eerder verkreeg hij ervaring in de chemie branche, waar hij zich bezig hield met productstrategie en marketing. Is de schepper dan deelsschepper van tientallen aangemelde patenten. Is auteur van meerdere gerecenseerde wetenschappelijke artikelen op het gebied van strategisch beheer en recensent van het boek onder de titel: “The Future of Management” G. Hamel en B. Breen, uitgegeven door Harvard Business School Press.© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl