zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Alianse strategiczne
Badania i publikacje


Podstawowym motywem uczenia się organizacji nie są jej programy, budżety ani schematy organizacyjne, lecz my sami. Dlatego nawet osiąganie pożądanych wyników nie jest jeszcze oznaką uczenia się. Jeśli wzbogacimy się, wygrywając na loterii, osiągniemy wprawdzie coś nadzwyczajnego, lecz nie zwiększymy swej zdolności dalszego wygrywania (R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w] Piąta dyscyplina materiały dla praktyka pod red. P. M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith 2008 s. 66)

Czego można oczekiwać w 2012 w zakresie wzrostu poziomu istotności w problematyce zarządzania strategicznego?
Propozycje NPI:

Internet przedmiotów IoT (Internet of Things) rozwijający się dynamicznie obejmuje cały, szeroki zakres przemysłu, w którym dominującą rolę pełni Internet. W tym miejscu pojawiają się następujące obszary potencjalnego rozwoju: inteligentna praca (smart working), inteligentne zarządzanie produktem (smart product management), inteligentne zużycie energii (smart energy), inteligentne budynki (smart building), inteligentna opieka zdrowotna (smart care), inteligentne społeczeństwo (smart society), inteligentny dom (smart home), inteligentny transport (smart mobility), inteligentne zakupy (smart retail), zarządzanie dużymi bazami danych (big data). Komisja Europejska odniosła się do sprawy Internetu przedmiotów, zwracając uwagę na duże możliwości instytucji w zakresie wykorzystania IoT m.in. w organizacji transportu publicznego, wywożenia śmieci, obliczania poziomu zanieczyszczenia, zarządzania ruchem przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla użytkowników (M. Badia i Cutchet, 2010) (Komisja Europejska, 23.03.2015).

Źródło: [wtvoxcom]Il Portale scientifico (Naukowy Portal Internetowy, NPI) svolge in modo sistematico lavori creativi intrapresi per ampliare le risorse del sapere nel campo della gestione strategica. Vengono svolti i seguenti tipi di attività:
 • La ricerca fondamentale
  I lavori teorici e sperimentali intrapresi da parte dell’NPI soprattutto al fine di ottenere oppure di ampliare il sapere riguardante le cause di vari fenomeni e fatti vengono svolti per assicurare il progresso scientifico. Inoltre viene svolta ricerca fondamentale per creare una vasta base di sapere da utilizzare per risolvere problemi già identificati oppure previsti nel futuro. L’accesso alla base di sapere avviene per via elettronica.
 • La ricerca applicata
  I lavori di ricerca intrapresi per ottenere nuovo sapere con specifiche applicazioni pratiche. Questi lavori consistono o nel cercare nuove applicazioni pratiche per gli esiti della ricerca fondamentale, o nel cercare nuove soluzioni per raggiungere gli scopi pratici definiti in precedenza. Gli esiti della ricerca applicata comprendono modelli di processi e metodi.
 • I lavori di sviluppo e altre pubblicazioni
  Questi lavori consistono nell’utilizzo del sapere già esistente. Vengono completati da materiali resi disponibili da autori selezionati.
 • Informazioni scientifiche e di formazione
  Un campo di sapere riguardante i seminari condotti nonché corsi di formazione selezionati presso enti scientifici oppure aziende di formazione.
  Lo scopo e la missione
  La gestione del sapere è un concetto che si riferisce alle attività sistematiche e disciplinate che un’organizzazione può intraprendere per ricavare il massimo valore dal sapere che possiede. Lo scopo fissato dal team editoriale del sito www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl) è quello di diffondere sapere specialistico nel campo della gestione strategica nel mondo degli affari e nell’ambiente accademico. Il team editoriale è composto da tre dottorandi. Il fondatore Bartosz BOĆKO del Portale scientifico www.zarzadzanie.net.pl (www.npi.org.pl) da 1999 egli si occupa della costruzione di una strategia e delle vendite in Polonia e all’estero presso un’azienda internazionale del settore FMCG (Toorank Polska S.A.). Prima aveva conseguito esperienza nell’industria chimica dove si occupava della strategia del prodotto e di marketing. Ha creato oppure contribuito alla creazione di alcune decine di richieste di brevetto. È autore di una dozzina di articoli scientifici recensiti nel campo della gestione strategica nonché recensore del libro di G. Hamel e B. Breen “The Future of Management” pubblicato da Harvard Business School Press.© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl